YHRES parempaa elämää maaseudulla

Yhres on Särkisalokotiyhdistys ry:n toimintaa, joka edistää ja ylläpitää maaseudun asukkaiden, eritoten ikäihmisten sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Yhres -toiminta on matalan kynnyksen toimintamalli, jota toteutetaan tiiviillä yhteistyöllä kolmannen sektorin, seurakunnan, paikallisten yritysten sekä Salon kaupungin kanssa. Tarkoituksena on edistää ja ylläpitää paitsi ikäihmisten myös muidenkin kyläläisten hyvinvointia ja osallisuutta ylisukupolvellisen toiminnan muodossa.

Toiminnan käytäntöjen toteutuspaikkana toimii kylän ”sydän” Särkisalokoti. Suurin osa konkreettisesta toiminnasta toteutuu Särkisalokodin ”olohuoneessa.” Yhresin lisäksi talossa toimivat paikalliset yhdistykset, kaupungin -päiväkoti, -esikoulu, -nuorisotila, -kirjasto ja kansalaisopisto. Lisäksi talossa on kuntosali, keittiö ja ruokasali, terveydenhoitajan ja kotihoidon toimipiste sekä hyvinvointipalveluja tuottavat yrittäjät; fysioterapeutti, parturi-kampaaja, jalkahoitaja ja kosmetologi.

Yhres toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Salon kaupunki.

Valehtelijan taukopenkit

Särkisalon penkkiprojekti sai alkunsa Harriet Corinin lausahduksesta että ikäihmiset tarvitsevat liikkuessaan "levähdyspenkkejä". Antti Eriksson piirsi ja suurella innolla on projektia toteutettu vuodesta 2016. Penkit "myytiin" yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille 80€ kappale hintaan ja nikkaroitiin koko kylän voimin. Yhres toiminta on vuosittain teettänyt muutaman penkin lisää, jotka ovat Veikko Tähtisen suunnittelemia ja nikkaroimia. Valehtelijan penkit on kovin suosittuja ja toiveita penkkien sijainnista tulee tasaiseen tahtiin. Yhresin suositut torstai-kävelyt myös usein kiertää penkkien sijainnin mukaan. Yhres huolehtii kartan päivityksestä ja yhdessä kyläläisten kanssa penkit esille pannaan ja huolletaan. Penkit kerätään vuosittaisten Silakkamarkkinoiden jälkeen talvisuojaan.

Kesällä 2021 penkkeihin on tuotu tarinoita, tosia, historiallisia tai saattaa löytyä luonnonantimien terveellisiä reseptejä.