Varsinais-Suomen koronaryhmä jatkoi suosituksia 28. helmikuuta saakka. Epidemiatilanne Varsinais-Suomessa on parantunut, mutta kehitystä on vaikea ennakoida. Näin ollen Yhres toiminnassa sisätiloissa tapahtuvaa "normaalia" ryhmätoimintaa ei vielä järjestetä

Toistaiseksi tiistaisin klo 13:00 ja klo 11:00 torstaisin Yhres -kävely

Vaikket yhteisiin kävelyihin osallistuisikaan, muistathan pitää itsesi liikkeessä ulkoillen tai vaikkapa kotona jumpaten. Liikunnalla on meille monia hyötyjä. Fyysisen liikuntakykymme lisäksi se vaikuttaa usein mm. mielialaan piristävästi. Seuraavasta linkistä löytyy monia hyviä jumppaohjeita:
https://www.vahvike.fi/fi/liikunta/jumppaohjeita

Yhres työntekijän kanssa voi sopia henkilökohtaisen tai pienissä ryhmissä tapahtuvista ”juttutuokioista” Särkisalokodille, jossa turvavälejä on mahdollista pitää. Työntekijän kotikäynnit ovat myös mahdollisia, jossa voimme omalla pihallasi vaihtaa kuulumisia tai lähteä vaikkapa lenkille. Tietysti jutustelu onnistuu myös puhelimitse. Työntekijän tavoittaa numerosta:
040 132 6385 Päivi.

YHRES parempaa elämää maaseudulla

Yhres on Särkisalokotiyhdistys ry:n toimintaa, joka edistää ja ylläpitää maaseudun asukkaiden, eritoten ikäihmisten sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Yhres -toiminta on matalan kynnyksen toimintamalli, jota toteutetaan tiiviillä yhteistyöllä kolmannen sektorin, seurakunnan, paikallisten yritysten sekä Salon kaupungin kanssa. Tarkoituksena on edistää ja ylläpitää paitsi ikäihmisten myös muidenkin kyläläisten hyvinvointia ja osallisuutta ylisukupolvellisen toiminnan muodossa.

Toiminnan käytäntöjen toteutuspaikkana toimii kylän ”sydän” Särkisalokoti. Suurin osa konkreettisesta toiminnasta toteutuu Särkisalokodin ”olohuoneessa.” Yhresin lisäksi talossa toimivat paikalliset yhdistykset, kaupungin -päiväkoti, -esikoulu, -nuorisotila, -kirjasto ja kansalaisopisto. Lisäksi talossa on kuntosali, keittiö ja ruokasali, terveydenhoitajan ja kotihoidon toimipiste sekä hyvinvointipalveluja tuottavat yrittäjät; fysioterapeutti, parturi-kampaaja, jalkahoitaja ja kosmetologi.

Yhres toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Salon kaupunki.