Asiointiapua riskiryhmälle ja muille apua tarvitseville

Hyvät Särkisalon asukkaat

Olemme kaikki seuranneet uutisointia ja keskustelua koronavirustilanteesta Suomessa ja muualla maailmassa. Poikkeuksellinen tilanne nostaa esiin huolen omasta ja läheisten terveydentilasta.

Joudumme muuttamaan toimintatapojamme. Kun fyysiset ihmiskontaktit vähenevät, on yhteinen tehtävämme auttaa niitä, jotka muuten jäisivät yksin ja ilman apua

Hallituksen linjaukset ovat voimassa näillä näkymin 13. huhtikuuta asti.

Hallituksen yhtenä toimintaohjeena on; yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet).

Ensisijaisesti tietysti omaiset auttavat omia läheisiään välttämättömissä asioinneissa, kuten esim. kaupassa ja apteekissa käynnit. Kaikilla ei kuitenkaan lähellä asuvia omaisia ole, heitä autamme siis yhdessä.

Pyritään pitämään kuitenkin asiointi kerrat niin vähäisinä kuin mahdollista tekemällä esim. omien kaupassa käyntien yhteydessä läheisiemme ostokset.

Tiiranta tulee myös tarjoamaan apuaan. Siitä tiedotamme lisää tämän päivän aikana.

Asiointiapua tarvitsevat ottakaa rohkeasti yhteyttä sekä te, jotka olette halukkaita auttamaan, ilmoittautukaa allekirjoittaneelle.

Yhres -toiminta
Päivi Engblom
p. 040 132 6385

Image

YHRES parempaa elämää maaseudulla

Yhres on Särkisalokotiyhdistys ry:n toimintaa, joka edistää ja ylläpitää maaseudun asukkaiden, eritoten ikäihmisten sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Yhres -toiminta on matalan kynnyksen toimintamalli, jota toteutetaan tiiviillä yhteistyöllä kolmannen sektorin, seurakunnan, paikallisten yritysten sekä Salon kaupungin kanssa. Tarkoituksena on edistää ja ylläpitää paitsi ikäihmisten myös muidenkin kyläläisten hyvinvointia ja osallisuutta ylisukupolvellisen toiminnan muodossa.

Toiminnan käytäntöjen toteutuspaikkana toimii kylän ”sydän” Särkisalokoti. Suurin osa konkreettisesta toiminnasta toteutuu Särkisalokodin ”olohuoneessa.” Yhresin lisäksi talossa toimivat paikalliset yhdistykset, kaupungin -päiväkoti, -esikoulu, -nuorisotila, -kirjasto ja kansalaisopisto. Lisäksi talossa on kuntosali, keittiö ja ruokasali, terveydenhoitajan ja kotihoidon toimipiste sekä hyvinvointipalveluja tuottavat yrittäjät; fysioterapeutti, parturi-kampaaja, jalkahoitaja ja kosmetologi.

Yhres toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Salon kaupunki.