Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia koronasuosituksia ja -rajoituksia

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt ajalle 1.-15.1.2022 Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista ja käyttöä koskevat uudet koronarajoitukset, jossa kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa.

- Yhresin ryhmätoimintaa EI järjestä kyseisenä aikana. Työntekijän tavoittaa puhelimitse, Päivi 040 132 6385 tai sähköpostitse engblom@yhres.fi.

Lisäksi aluehallintovirasto määrää suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaan.

- SÄRKISALOKODIN PÄÄOVI pidetään lukittuna muina aikoina paitsi kirjaston aukioloaikoina.
- KIRJASTO avoinna maanantaisin ja perjantaisin klo 16-19 ja keskiviikkoisin klo 10-16. Omatoimikirjasto avoinna ma-su klo 7-20.
- HYVINVOINTIYRITTÄJÄT tulevat ovelle vastaan asiakkaitaan.
- KUNTOSALI suljettaan
- Rajoitukset eivät koske nuorisopalvelujen nuorisotilatoimintaa

Salon kaupungin tiedote 30.12.2021
https://salo.fi/ajankohtaista/?mid=4-3133

YHRES parempaa elämää maaseudulla

Yhres on Särkisalokotiyhdistys ry:n toimintaa, joka edistää ja ylläpitää maaseudun asukkaiden, eritoten ikäihmisten sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Yhres -toiminta on matalan kynnyksen toimintamalli, jota toteutetaan tiiviillä yhteistyöllä kolmannen sektorin, seurakunnan, paikallisten yritysten sekä Salon kaupungin kanssa. Tarkoituksena on edistää ja ylläpitää paitsi ikäihmisten myös muidenkin kyläläisten hyvinvointia ja osallisuutta ylisukupolvellisen toiminnan muodossa.

Toiminnan käytäntöjen toteutuspaikkana toimii kylän ”sydän” Särkisalokoti. Suurin osa konkreettisesta toiminnasta toteutuu Särkisalokodin ”olohuoneessa.” Yhresin lisäksi talossa toimivat paikalliset yhdistykset, kaupungin -päiväkoti, -esikoulu, -nuorisotila, -kirjasto ja kansalaisopisto. Lisäksi talossa on kuntosali, keittiö ja ruokasali, terveydenhoitajan ja kotihoidon toimipiste sekä hyvinvointipalveluja tuottavat yrittäjät; fysioterapeutti, parturi-kampaaja, jalkahoitaja ja kosmetologi.

Yhres toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Salon kaupunki.

Valehtelijan taukopenkit

Särkisalon penkkiprojekti sai alkunsa Harriet Corinin lausahduksesta että ikäihmiset tarvitsevat liikkuessaan "levähdyspenkkejä". Antti Eriksson piirsi ja suurella innolla on projektia toteutettu vuodesta 2016. Penkit "myytiin" yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille 80€ kappale hintaan ja nikkaroitiin koko kylän voimin. Yhres toiminta on vuosittain teettänyt muutaman penkin lisää, jotka ovat Veikko Tähtisen suunnittelemia ja nikkaroimia. Valehtelijan penkit on kovin suosittuja ja toiveita penkkien sijainnista tulee tasaiseen tahtiin. Yhresin suositut torstai-kävelyt myös usein kiertää penkkien sijainnin mukaan. Yhres huolehtii kartan päivityksestä ja yhdessä kyläläisten kanssa penkit esille pannaan ja huolletaan. Penkit kerätään vuosittaisten Silakkamarkkinoiden jälkeen talvisuojaan.

Kesällä 2021 penkkeihin on tuotu tarinoita, tosia, historiallisia tai saattaa löytyä luonnonantimien terveellisiä reseptejä.