Eloisat helmet on ilmestynyt

yhresUncategorized Leave a Comment

Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikäohjelman julkaisu Eloisat helmet on ilmestynyt! Eloisa ikä oli laaja, 31 järjestön hankkeiden kokonaisuus, jossa kehitettiin uudenlaisia menetelmiä ikäihmisten kanssa tehtävään työhön. julkaisussa esiteltävät helmet ovat esimerkkejä ohjelmassa toimiviksi testatuista menetelmistä ja malleista. Yhres etteskesin ja muiden STEAn Eloisa ikä avustusohjelmassa 2012-2017 mukana olleiden hankkeiden helmet löytyvät alla olevasta linkistä. http://www.eloisaika.fi/ajankohtaista/uutiset/?x25663=297837